Wrocław - header

Co mogę dla Ciebie załatwić ?

Daniel Bronowicki

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY - Przyjechałeś do pracy, na studia, chcesz się uczyć a może z innych powodów chcesz być w Polsce, załatwimy tą sprawę.

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ - Chcesz być w Polsce na dłużej? Jest to możliwe. Wiemy kiedy i jak to zrobić.

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY - Chcesz zostać w Polsce na stałe pomożemy Tobie to załatwić również.

REJESTRACJA POBYTU OBYWATELII UNII EUROPEJSKIEJ - Jesteś obywatelem kraju unijnego, nie wiesz co zrobić żeby sformalizować swój dłuższy pobyt, zrobimy to za Ciebie.

REJESTRACJA POBYTU CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELII UNII EUROPEJSKIEJ - Jesteś członkiem rodziny obywatela kraju unijnego, nie wiesz co zrobić żeby sformalizować swój dłuższy pobyt, zrobimy to za Ciebie.